Sản phẩm

Master cam

  • Tích hợp CAD / CAM của Mastercam được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới, cũng được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam . Mastercam có khả năng thiết kế và điều khiển lập trình gia công cho mô hình sản phẩm.
  • Các trung tâm gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể được lập trình để xử lý cắt dây tia lửa, tiện, phay, khoan … Mastercam được đánh giá là một trong những sản phẩm bán chạy nhất thế giới trong vài năm gần đây.