Sản phẩm

3DEXPERIENCE® ENOVIA

Được hỗ trợ bởi nền tảng 3DEXPERIENCE®, ENOVIA là nơi để lên kế hoạch cho định nghĩa thành công của bạn.

ENOVIA cung cấp cho người dùng trong 12 ngành công nghiệp với một nguồn duy nhất, an toàn và cập nhật về định nghĩa sản phẩm có thể truy cập ở mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị. Để phát triển sản phẩm, ENOVIA bao gồm một bộ khả năng toàn diện và mạnh mẽ, bao gồm quản lý tài nguyên & CAD (PDM), quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), quản lý thay đổi và cấu hình, phê duyệt thiết kế, bảo vệ và tái sử dụng sản phẩm sở hữu trí tuệ, định nghĩa sản phẩm và quản lý phát hành (eBOM) và chất lượng và tuân thủ. Từ ý tưởng đến phân phối, vai trò và ứng dụng của ENOVIA, hỗ trợ tính liên tục kỹ thuật số, đảm bảo các sản phẩm có thể được xác định một cách toàn diện bao gồm tất cả mọi người đóng góp giá trị trong quá trình phát triển sản phẩm.

Để bảo vệ các khoản đầu tư hiện có, ENOVIA kết nối các ứng dụng CAD dựa trên tệp với nền tảng 3DEXPERIENCE®, bao gồm CATIA V5, SOLIDWORKS và các ứng dụng thiết kế cơ và điện mô hình của bên thứ 3, cho phép người dùng truy cập vào các khả năng của ENOVIA từ trong môi trường thiết kế của họ và dễ dàng chia sẻ dữ liệu thiết kế trong hệ thống. Dữ liệu thiết kế được trao đổi an toàn trong các ứng dụng dựa trên web để xem xét và đưa vào định nghĩa sản phẩm.

 

Khám phá năng lực của ENOVIA

Follow ENOVIA FACEBOOK

Liên hệ với chúng tôi!

NSV luôn sẵn lòng lắng nghe bạn. Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi, mọi thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.