Sản phẩm

ZUKEN

  • Trong thế giới kết nối ngày nay, các hệ thống điện tử cần được thiết kế theo một quy trình liên ngành, kết hợp kỹ thuật cơ khí và phát triển phần mềm nhúng.
  • Phần mềm thiết kế bo mạch PCB tiên tiến.
  • CR-8000 là bộ ứng dụng bao trùm toàn bộ vòng đời kỹ thuật PCB: từ quy hoạch kiến trúc đến kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu năng cấp hệ thống, đến triển khai và sản xuất vật lý.
    CR-8000 là môi trường thiết kế PCB duy nhất được bổ sung bởi khả năng quản lý dữ liệu, cung cấp toàn diện thư viện, mô-đun tính toán, quản lý cấu hình linh kiện và phát hành bản vẽ sản xuất.