2019.02.01

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam tiếp tục là Đối Tác Vàng của Dassault Systèmes năm 2019

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam tiếp tục là Đối Tác Vàng của Dassault Systèmes trong chương trình Partner Rewards 2019.

*Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Partner Rewards của Dassault Systèmes, xin vui lòng tham khảo đường dẫn: the official website of Dassault Systèmes.

Trình bày: admin

Liên hệ với chúng tôi!

NSV luôn sẵn lòng lắng nghe bạn. Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi, mọi thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.