2020.11.06

Các cập nhật mới trong dịch vụ An Ninh Mạng của NSV

Tư vấn An Ninh Mạng

Tư vấn về các vấn đề hiện tại và các biện pháp an ninh cần thiết.

Tìm hiểu thực hiện các cuộc tấn công mạng đang bủa vây Việt Nam trong những ngày này. Các biện pháp và thực hiện từ góc mạng lưới, điểm cuối và con người dựa trên tình hình của chuỗi cung ứng và các cơ sở ở nước ngoài. Đây là một dịch vụ cung cấp thông tin cần thiết, lập kế hoạch chiến lược và hỗ trợ thực hiện các vấn đề và mối quan tâm về bảo mật.

  • Cung cấp các giải pháp chung và thông tin về bảo mật các vấn đề(xu hướng).
  • Đối đầu với những người không biết bắt đầu với các biện pháp an ninh(Nhìn vấn đề từ hiện tại tình hình).
  • Từ lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp an ninh.
  • Kiểm tra các biện pháp an ninh đối với hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế (IATF).

Emergency !! 

Digital forensics

Đây là một phương pháp và kỹ thuật để thu thập, khôi phục và phân tích các bản ghi còn tồn tại trong các thiết bị điện tử như máy tính và mạng. Chúng tôi sẽ báo cáo sự tồn tại và khả năng rò rỉ thông tin. Nếu bạn nắm bắt chính xác tình hình thiệt hại thực tế và có hành động kịp thời, có thể làm tăng uy tín của công ty bạn.

Ví dụ về các hạng mục khảo sát:

  • Phân tích nhật ký truy cập.
  • Phân tích nhật ký bảo mật trong nội bộ.
  • Phân tích nhật ký thư.
  • Kiểm tra nhật ký sự kiện và tập tin cài đặt.
  • Kỹ thuật đảo ngược.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ An Ninh Mạng của chúng tôi.

Trình bày: admin

Liên hệ với chúng tôi!

NSV luôn sẵn lòng lắng nghe bạn. Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi, mọi thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.