Tin tức

Tại Vélizy-Villacoublay, Pháp - ngày 29 tháng 4 năm 2014 - Dassault Systèmes công bố hoàn thành việc mua lại Accelrys, Inc (NASDAQ: ACCL) (Accelrys)

Nhằm mục đích hỗ trợ các ngành công nghiệp trong việc thúc đẩy các giải pháp thông qua mô phỏng để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày nay, Moldex3D đã lên kế hoạch một loạt các webinar mới. Những webinar này xoay quanh hàng loạt các chủ đề, bao gồm Tổng quan về các khả năng của Moldex3D eDesign, các ứng dụng công nghiệp, và các chủ đề nóng khác nhằm tạo ra nhiều nhất các tính năng và khả năng phân phối bởi Moldex3D.

Altair's Automated Reporting Director (ARD) loại bỏ các công việc thêm không có giá trị liên quan đến các cơ chế tạo báo cáo . Các kỹ sư có thể tập trung hoàn toàn vào việc giải thích và hiểu kết quả mô phỏng, trái ngược với tự tạo các báo cáo cần thiết một cách thủ công.

Tại Vélizy-Villacoublay, Pháp - ngày 6 tháng 2 năm 2014 - Dassault Systèmes công bố On-Premise Portfolio và On-the-Cloud Portfolio của nền tảng 3DEXPERIENCE phiên bản 2014x của Industry Solution Experiences kéo dài qua mười hai ngành công nghiệp riêng biệt, từ hàng không vũ trụ với dịch vụ tài chính.

Ngày 11 tháng 2 năm 2014, tại Munich, Đức và Westford, MA, Hoa Kỳ - Zuken thông báo việc mở rộng mạng lưới đại lý bán lẻ CADSTAR ở Bắc Mỹ với việc bổ sung Fusion CadSoft.

Trang