Tin tức

Altair's Automated Reporting Director (ARD) loại bỏ các công việc thêm không có giá trị liên quan đến các cơ chế tạo báo cáo . Các kỹ sư có thể tập trung hoàn toàn vào việc giải thích và hiểu kết quả mô phỏng, trái ngược với tự tạo các báo cáo cần thiết một cách thủ công.

Tại Vélizy-Villacoublay, Pháp - ngày 6 tháng 2 năm 2014 - Dassault Systèmes công bố On-Premise Portfolio và On-the-Cloud Portfolio của nền tảng 3DEXPERIENCE phiên bản 2014x của Industry Solution Experiences kéo dài qua mười hai ngành công nghiệp riêng biệt, từ hàng không vũ trụ với dịch vụ tài chính.

Ngày 11 tháng 2 năm 2014, tại Munich, Đức và Westford, MA, Hoa Kỳ - Zuken thông báo việc mở rộng mạng lưới đại lý bán lẻ CADSTAR ở Bắc Mỹ với việc bổ sung Fusion CadSoft.

22 tháng hai năm 2014 Tham gia giáo dục để chia sẻ và tìm hiểu về các công cụ mới nhất và các xu hướng trong giáo dục và quan hệ đối tác Haas. Đồng tài trợ bởi HFO-Anaheim & HFO-Torrance.

Từ 26 tới 29 tháng 1 năm 2014 tại Trung tâm triển Lãm San Diego Convertion Center, thành phố  San Diego California, Mỹ

Trang