Tin tức

Chuỗi sự kiện này này sẽ mô tả những nét nổi bật của những bài thuyết trình của khách hàng bằng cách khám phá những kịch bản thiết kế lớn và thành quả của họ, mở rộng giới hạn của CAE và HPC trong việc đưa ra các sản phẩm sáng tạo bằng cách sử dụng giải pháp Đám mây của Altair, làm nổi bật tính dễ dàng truy cập vào HPC trong lĩnh vực CAE thông qua các phương tiện điện toán đám mây

 Vào ngày 28 tháng 8 năm 2014, tại Khách sạn SOFITEL Plaza Hà Nội, Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam (NSV) phối hợp hãng Dassault Systemes tổ chức buổi hội thảo với tiêu đề “Giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất cho sản xuất dược phẩm”

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2014, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam (NSV) phối hợp với USTH và hãng Dassault Systemes tổ chức buổi hội thảo với tiêu đề “Quản lý vòng đời sản phẩm với giải pháp của Dassault Systemes” và lễ khai trương Trung tâm PLMCC trực thuộc USTH.

Tại Vélizy-Villacoublay, Pháp - ngày 5 tháng 6 năm 2014 - Dassault Systèmes công bố rằng Barilla, công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp mì ống, chọn giải pháp công nghiệp “Perfect Package” để cải thiện quá trình tạo ghi nhãn mác trong các cơ sở trên toàn thế giới

Ngày 8 tháng 5 năm 2014, tại Westford, MA, Hoa Kỳ - Humair Mandavia và Steve Watt của Zuken đã được vinh danh bởi IPC cho những đóng góp của họ cho liên hợp công nghiệp IPC-2581.

Trang