Tin tức

Sự kiện Hanoi Manufacturing Forum 2018 do Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Việt Nam đồng tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2018 đã diễn ra tốt đẹp.

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Việt Nam đồng tổ chức Hanoi Manufacturing Forum 2018.
*Bạn có thể tải mẫu đăng ký trong bài viết này.
-Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
-Thời gian: 13:30 - 18:30 ; Đăng ký 13:00 - 13:30; Thứ 6, ngày 26 tháng 10 năm 2018
-Địa điểm: R111 Conference Room, Tầng 1, Tòa nhà Techno Center, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Thời gian văn phòng tạm nghỉ: Thứ 7, ngày 15 tháng 9 năm 2018.

 

Chúng tôi xin hân hạnh thông báo bản cập nhật mới nhất CAM-TOOL V14.1 của tập đoàn C&G SYSTEMS trong tháng 4 đã có mặt tại Việt Nam

Chúng tôi hân hạnh thông báo về việc cập nhật mới 2 phần mền chính của Elysium, ASFALIS EX8.0 vào Thứ 6, ngày 6 tháng 4 năm 2018 và CADdoctor EX8.0 vào Thứ 2 ngày 8 tháng 5 năm 2018.

 

Trang