CAD/CAM

CATIA là sản phẩm tiên phong của hãng Dassault Systemes và là giải pháp hàng đầu thế giới về thiết kế và đổi mới sản phẩm. Hàng ngàn công ty trong...
CADmeister là một sản phẩm CAD/CAM 3D được phát triển trong các ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản "chất lượng cao, chi phí thấp, và thời gian...
Mastercam cung cấp tất cả công cụ phần mềm CAD/CAM từ cơ bản đến cực kỳ phức tạp, gia công 2 trục, phay và tiện đa trục, Gia công cắt dây, thiết kế...
CAM-TOOL hệ thống phần mềm CAD/CAM ưu tú, đáp ứng nhu cầu của sản xuất Công nghiệp. CAM-TOOL giải quyết các yêu cầu phức tạp của nhà sản xuất Khuôn...
Zuken là nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ tư vấn và phần mềm hàng đầu cho sản xuất và thiết kế điện và điện tử . Được thành lập vào năm 1976 , Zuken...
CADdoctor là phần mềm ứng dụng  cho việc chuyển đổi dữ liệu 3D, PDQ (quản lý chất lượng dữ liệu)  xác nhận, sửa chữa, và chuyển đổi.  

CAE

JMAG
JMAG là phần mềm toàn diện cho thiết kế và phát triển thiết bị/ máy cơ điện. Kỹ thuật phân tích và mô phỏng mạnh mẽ cung cấp một tiêu chuẩn mới về...
Moldex3D
Moldex3D là sản phẩm CAE hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp khuôn đúc nhựa. Với công nghệ phân tích hàng đầu, Moldex3D có thể giúp bạn thực...
Beta CAE , beta cae
ANSA là công cụ  CAE pre-processing tiên tiến, đa nền tảng. Công cụ này cung cấp các chức năng cần thiết cho xây dựng toàn bộ mô hình, từ dữ liệu CAD...
HyperWorks , hyperworks
HyperWorks®, Nền tảng cho việc đổi mới™, được xây dựng trên một nền tảng tối ưu hóa thiết kế, quản lý dữ liệu hiệu quả và tự động hóa các quá trình....
SIMULIA
SIMULIA cung cấp các ứng dụng mô phỏng thực cho phép người dùng khám phá các phản ứng thực tế của sản phẩm, môi trường tự nhiên và sinh vật sống.  

Tích hợp hệ thống

System integration
Sản phẩm phần mềm: Microsoft Windows/Microsoft Office, Adobe Acrobat, Dictionaries(EN-VN/EN-JP/VN-JP), Fonts.... Sản phẩm phần cứng: Workstation,...

PLM

Được cung cấp sức mạnh từ nền tảng 3DEXPERIENCE, ENOVIA là nơi lên kế hoạch định hình sự thành công của doanh nghiệp.  

Trung tâm đào tạo

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tạo sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE/PLM cho các kỹ sư Việt Nam.
Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam là đối tác chính thức duy nhất tại Việt Nam của Dassault Systèmes trong việc tổ chức...