Trung tâm đào tạo CAD/CAM/CAE/PLM tại Việt Nam

Các khóa đào tạo chính của chúng tôi như sau:

1. Khóa đào tạo CATIA cơ bản (5 ngày)

2. Khóa đào tạo thực hành CATIA V5 (3 ngày)

3. Khóa đào tạo cơ bản CADmeister (5 ngày)

4. Khóa đào tạo cơ bản CAM-TOOL (5 ngày)

5. Khóa đào tạo cơ bản HyperWorks (3 ngày)

Chúng tôi đã nhận được chứng chỉ đào tạo từ Dassault Systems và trở thành đơn vị duy nhất ở Việt Nam có quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ CATIA.

Chúng tôi có chuyên gia đào tạo với sứ mệnh tạo ra các khóa học hiệu quả cao, mang lại giá trị trưc tiếp vào vấn đề người học gặp phải. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều năm và đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của Việt Nam.

Các khóa đào tạo sẽ được tổ chức tại Phòng đào tạo tại trụ sở chính của chúng tôi tại Hà Nội. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi các chuyên gia Việt Nam đàò tạo tại cơ sở và theo yêu cầu của khách hàng.

Other Articles