ENOVIA

Sự đổi mới diễn ra hàng ngày khiến cho doanh nghiệp phải cập nhật thông tin liên tục trong một bối cảnh toàn cầu hóa và cập nhật đòi hỏi sự Rõ ràng, Tự tin và Đồng đều.

 

 

 

 

ENOVIA được cung cấp sức mạng từ nền tảng 3DEXPERIENCE®, giúp Doanh nghiệp lập kế hoạch về thành công theo định nghĩa của họ. Bằng một bảng quản lý năng lực bằng các ứng dụng công nghệ và kinh doanh, ENOVIA hỗ trợ tất cả các stakeholder và doanh nghiệp có thể cùng đóng góp một sự đổi mới bền vững.

BILL OF MATERIALS MANAGEMENT - BOM

Giữ gìn một Niềm tin

 

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

 • Hợp lý hóa việc quản lý kho vận và chi phí nhờ thống nhất các chi tiết thiết kế.
 • Tương tác gần gũi giữa những người sử dụng bằng thông tin chính xác nên mọi bộ phận đều được tìm thấy khi cần.
 • Tận dụng kiến thức và kỹ năng của các stakeholder trong doanh nghiệp và cải thiện thời gian đưa hàng ra thị trường.

 

QUẢN TRỊ CẤU HÌNH VÀ SỰ THAY ĐỔI

Đảm bảo sự linh hoạt trong Kinh doanh

 

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

 • Đảm bảo sản xuất đúng thời hạn đồng thời vẫn đảm bảo tính nhất quán và hiệu xuất sản phẩm. 
 • Đảm bảo toàn bộ các yêu cầu của khách hàng đều được dựng thành kịch bản phát triển và được truyền đạt hiệu quả trong toàn bộ công ty.

 

 

QUẢN LÝ THIẾT KẾ

Hợp tác Hiệu Quả

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

 • Cải thiện định vị của công ty trên thương trường bằng cách giới thiệu các sản phẩm làm hài lòng khách hàng ngay từ lần đầu tiên.
 • Tiết kiệm chi phí bằng cách loại bỏ lỗi trong khâu sản xuất và sử dụng chi phí đó cho các cải tiến tiếp theo.
 • Bảo vệ thương hiệu của bạn bằng các quy trình cung cấp truy cập tài liệu một cổng.

 

PHÂN LOẠI VÀ BẢO VỆ IP

Bảo vệ Tài sản Trí tuệ

 

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

 • Củng cố thông tin sản phẩm từ các hệ thống doanh nghiệp khác bằng cách liên kết IP của họ với bối cảnh của các quy trình phát triển sản phẩm
 • Tổ chức dữ liệu theo nhiều cách phù hợp cho từng vài trò hoặc hoạt động.
 • Xóa file dựa vào lịch sử giao dịch.
 • Người sử dụng có thể dễ dàng quản lý IP của mình. 
 • Phân loại IP và thực thi các yêu cầu bảo mật để thực hiện các quy định như ITAR.
 • Lưu lị lịch sử truy cập dữ liệu và tải xuống cho các IP quan trọng.
 • Kiểm tra cách sử dụng IP trên nhiều dự án và khách hàng.

 

 QUẢN LÝ LẬP KẾ HOẠCH VÀ LẬP QUY TRÌNH SẢN PHẨM

Bàn giao đúng tiến độ và kinh phí

 

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

 • Xác định sự pha trộn tối ưu nhất của tính năng của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và giảm thiểu chi phí kỹ thuật
 • Lên lịch trình và theo dõi mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm theo thời gian thực cho đến khi công việc hoàn thành.
 • Lập kế hoạch và quản lý việc phân bổ nguồn lực dựa vào thông tin theo thời gian thực và tính khả dụng

 

QUALITY AND COMPLIANCE

RAISE QUALITY AND ENSURE COMPLIANCE

 

KEY BENEFITS

 • Extend compliance data to a broader audience, allowing for more effective decisions and awareness
 • Integrate supplier declarations early into the product development 
 • Design in material compliance and monitor in real-time
 • Establish end-to-end traceability during the development process that can be leveraged for impact analysis

 

STRATEGIC CUSTOMER RELATIONSHIPS

EXCEED CUSTOMER EXPECTATIONS

 

KEY BENEFITS

 • Capture customer needs and drive downstream development by planning new products with the greatest market impact – enables you to co-create with your customers
 • Prioritize requirements based on value delivered
 • Model systems with interactions and analyze the impact on the experience

 

STRATEGIC SUPPLIER RELATIONSHIPS

CONNECT THE SUPPLY CHAIN

 

KEY BENEFITS

 • Collaborative Sourcing implements a “design for supply” strategy with repeatable and standardized direct material sourcing processes that provide the latest design information to the supply chain and valuable supplier quotation input to engineering

 • Supplier Performance Monitoring enhances the supplier partnership by designing, implementing and tracking part qualification plans, supplier development plans, and scorecards