JMAG

JMAG là phần mềm toàn diện cho thiết kế và phát triển thiết bị/ máy cơ điện. Kỹ thuật phân tích và mô phỏng mạnh mẽ cung cấp một tiêu chuẩn mới về tính năng cũng như chất lượng sản phẩm thiết kế. Các công ty và trường Đại học đã hỗ trợ và sử dụng JMAG từ năm 1983. JMAG có thể nắm bắt một cách chính xác và đánh giá nhanh chóng các hiện tượng vật lý phức tạp bên các máy/ thiết bị cơ điện. Người dùng chưa hoặc có nhiều kinh nghiệm trong phân tích, mô phỏng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác đơn giản để đạt được kết quả chính xác.

JMAG được phát triển bởi JSOL Corp. ở Nhật.

Cấu trúc sản phẩm