Beta CAE

ANSA là công cụ  CAE pre-processing tiên tiến, đa nền tảng. Công cụ này cung cấp các chức năng cần thiết cho xây dựng toàn bộ mô hình, từ dữ liệu CAD đến file đầu vào cho solver, trong một môi trường tích hợp.
ANSA là một tham chiếu của người dùng bởi có nhiều đặc tính và công cụ cho yêu cầu. Danh sách các đặc tính của phần mềm là dài và các nhiệm vụ thay thế, các quá  trình cần hoàn thành để sử dụng chúng là không thể đếm được.

Môi trường
Tất cả tính năng của phần mềm đều được chứa trong môi trường tích hợp với giao diện người dùng (GUI) có thể tối ưu cao nhất. Phần mềm có thể chạy trên các  hệ điều hành phổ biến hiện tại.

Dữ liệu đầu vào CAD & làm sạch
Mô hình hình học CAD có thể được đọc vào từ định dạng trung gian, xoay chuyển và được chỉnh sửa lại bằng các tính năng mạnh mẽ trong engine hình học.  Thêm vào đó, các định dạng CAD và mô hình hình học ở từ CATIA V4, CATIA V5, NX, Pro/ENGINEERand JT đều có thể được chuyển đổi vào ANSA bằng cách dùng các bộ chuyển đổi có sẵn.
Giao diện tuỳ biến cho hệ thống PDM hoặc SDM được tăng cường nhờ thêm mã (scripting), đem dữ liệu sản phẩm vào trái tim của phần mềm.
Nhiều chức năng chỉnh sửa hình học, bao gồm cả việc tạo các đường trung gian, sẽ giúp cho mô hình hình học sẵn sàng để được chia lưới.

Quản lý dữ liệu ANSA
ANSA DM đảm bảo việc xử lý dữ hiệu quả và hiệu lực qua các dự án, bằng cách cập nhật liên tục dữ liệu mô hình cho các nhóm kỹ thuật, cho phép chia sẻ dễ dàng dữ liệu chung  và cung cấp quyền truy cập đến các mục trong thư viện để tạo các thiết cho giải pháp phụ thuộc vào phân tích.  

Quản lý tác nhiệm
Quản lý tiến độ công việc được tích hợp. Công cụ với tất cả các nhiệm vụ khác nhau cho phát triển một mô phòng dành cho mô hình xe hơi được bao gồm.  Tác nhiệm trong quản lý tác nhiệm được tạo nên bởi các chuyên gia về CAE, người đã thiết lập các điều kiện biên giữa mô hình chuẩn và xác định trước các thông số mô hình cần chú ý, chuyển cho người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm  với mức độ can thiệp hay phải đưa ra quyết định ít nhất.

Chia lưới
Sau khi xác định các vùng chia lưới, mô hình hình hoc có thể được chia lưới theo các yêu cầu bởi các cạnh cắt, thuật toán chia lưới bề mặt và thể tích được tích hợp hoàn toàn.Nhiều thuật toán độc quyền cho chia lưới bề mặt, thuật toán chia lưới cho khối có tính năng và chất lượng cao, triển khai đa dạng phần từ ở lớp biên, thuật toán chia lưới Hexa-Interior, chia lưới vùng âm thanh (Acoustic Cavity) và  công cụ  Wrapping trực tiếp, được tổ hợp trong môi trường tạo lưới duy nhất. Thêm vào đó, công cụ chia lưới tích hợp tự động ở chế độ nền (batch meshing) mang đến kết quả lưới bề mặt và khối có thể kiểm soát được, dễ dàng và tối ưu.  
 

Lắp ráp
Được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các công cụ quản lý chi tiết và hàn toàn diện, ANSA hỗ trợ cho lắp ráp chi tiết, với các kiểu liên kết thay thế phụ thuộc hoặc không phụ thuộc vào node, phù hợp với nhiều ngành. Các giao tiếp tới nhiều định dạng dữ liệu cho phép hoàn chỉnh một bước lắp ráp. Nhiều khái niệm mới được đưa ra, bao gồm hệ thống mô hình đưa vào, xử lý nhiều chi tiết, quản lý hiển thị thay thế cho chi tiết, tạo mô hình lắp bằng cách dùng  các Generic Entities như  Connectors, các điều kiện biên và yêu cầu kết quả ra.

Phần tiền xử lý  (Pre-processing)
Việc hoàn chỉnh tiền xử lý (Pre-processing) đạt được nhờ pre-processing decks có thể nội suy được cho  NASTRAN, LS-DYNA, PAM-CRASH, RADIOSS, Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit và ANSYS cho tính toán kết cấu, cho phép chỉnh sửa trực tiếp giữa các solver, bao gồm đồng bộ hoá vật liệu.Nhiều tiện ích độc đáo giúp các thao tác tốn nhiều sức lao động dễ dàng hơn như quản lý các file "bao gồm", tạo mô hình hỗ trợ, đánh số các thực thể (entity) v.v... ANSA là đa nền tảng bởi thiết kế để xử lý mô hình một cách đồng bộ hoá phân tích va chạm (Crash), mỏi (Durability), NVH v.v..., hỗ trợ tất cả các entities được yêu cầu bởi phiên bản solver mới nhất. Biên dịch CFD hướng đặc tính được hỗ trợ trong CFD pre-processing decks đặc biệt, hỗ trợ hầu hết các mã như  STAR-CD & CCm+, Fluent, OpenFoam v.v...

Khả năng tái sử dụng các mô hình

Các mô hình phần tử có tính kế thừa cũng có thể được đọc dưới nhiều định dạng khác nhau và được chia lưới mịn hoặc thô hơn nhờ chức năng tái tạo lưới tự động, với vô số khả năng. Mô hình phần tử có thể được điều chỉnh với nhiều chức năng và công cụ tiền xử lý.

Các chức năng Va chạm & An toàn
Mô hình cho va chạm và an toàn được hỗ trợ bởi các chức năng thân thiện người dùng cho định vị các điểm va chạm, thắt dây an toàn, định vị và đồng bộ với kiểm nghiệm thực tế trên mô hình  người  (dummies) và mô hình giống đầu người trong mô phỏng an toàn tiêu chuẩn cho hành khách và người đi bộ. Công cụ động học nhanh và dễ giải quyết các vấn đề phức tạp về định vị cho ghế và các hệ cơ khác.

Laminates
Công cụ Laminate Tool là một trong nhiều chức năng nâng cao hỗ trợ cho mô hình hoá chi tiết phức tạp được tạo nên từ các vật liệu tổ hợp (composite materials).

Các kiểm tra tính đúng đắn của mô hình
Tái tạo tính đúng đắn và kiểm tra đúng được thực hiện bởi bộ giải (solvers), ANSA báo cáo lỗi tiềm năng trên mô hình và thực hiện tự động hiệu chỉnh mô hình..

Kiểm soát giải pháp
Theo như trên, cùng với giải pháp thân thiện người dùng, định nghĩa trường hợp mô phỏng mang đến file đầu ra đã sẵn sàng để chạy.  Ngoài các định dạng của solver như NASTRAN, LS-DYNA, PAM-CRASH, RADIOSS, Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit and ANSYS, nhiều định dạng khác cũng được hỗ  trợ kết cấu, CFD và các solver khác.

Các công cụ
Chức năng "tiền xử lý" (preprocessing) chính của ANSA được nâng cấp với nhiều công cụ tiên tiến, cho phép người dùng hoàn thành các tác nhiệm đặc biệt mà không cần phải ra khỏi môi trường của phần mềm. Các công cụ như vậy là công cụ phân tích mặt cắt, BiW Bath Traps Tool và the Fuel Tank Analysis Tool.

Morphing
Một trong các công cụ nâng cao nhằm thoả mãn sự cần thiết của chỉnh sửa mô hình nhanh là  công cụ Morphing. Công cụ này mở rộng việc tái sử dụng mô hình hiện có bằng cách cho phép dải linh hoạt của các biến thay thế. Thao tác Morphing được thực hiện trên mô hình FE hoặc mô hình hình học. Các ứng dụng cho thao tác này như các quá trình tối ưu quá trình xử lý tối ưu và sensitivity analysis.

Mã tự động
Ngôn ngữ ANSA scripting là công cụ lập trình nâng cao nhằm đẩy mạnh hiệu suất, cung cấp sức mạnh để truy cập dữ liệu và thực hiện các tác vụ tuỳ biến theo một cách được tự động.

Tối ưu

Nhiều tính năng phần mềm, bao gồm công cụ thay đổi hình dạng (Morphing Tool), các mã và quá trình xử lý tự động, có thể được tổ hơpwj để  mang đến kết hợp linh hoạt với các mã tối ưu.