DELMIA

 

I. Giới thiệu về phần mềm

 

Được cung cấp sức mạnh từ nền tảng 3DEXPERIENCE®, DELMIA trợ giúp các Doanh nghiệp toàn cầu tái định hình các kỹ thuật, các hoạt động và các kế hoạch để sản xuất tối ưu nhất.

Phần không thể tách rời của nền tảng 3DEXPERIENCE này là kết nối giữa thế giới thật và thế giới mô phỏng

Sản xuất tối ưu đòi hỏi sự phối hợp hài hòa giữa thiêt kế, sản xuất, kênh phân phối, nhân sự và các quy trình. DELMIA giúp bạn chuyển đổi các hoạt động. Với DELMIA, bạn có thể thiết kế và thử nghiệm trong một môi trường sản xuất mô phỏng. Khi đã hài lòng, bạn có thể lên kế hoạch, sản xuất và quản lý tất cả nguồn lực từ nhân sự, sản phẩm, phân phối... 

II. Các tính năng của phần mềm

 

 

 

Other Articles