CADdoctor

I. Giới thiệu về phần mềm CADDOCTOR

Elysium, sản phẩm phần mềm mang lại giá trị chưa từng có về chuyển đổi dữ liệu 3D. Thông qua và đánh giá cao trên toàn thế giới bởi khách hàng đã sử dụng của chúng tôi, sản phẩm có khả năng tương tác hình học 3D, cho phép tương tác giữa các phần mềm CAD, FEM, CAM, kỹ thuật tạo ngược hay tạo mẫu nhanh Rapid Prototyping, mô hình hình học, và cung cấp dịch dữ liệu có độ tin cậy và tính năng xử lý 3D tiên tiến.

Phát triển trên tinh thần hợp tác với các nhà cung cấp các sản phẩm phần mềm CAD và chứng minh trên thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, ô tô, điện tử, hàng tiêu dùng, và các ngành công nghiệp quốc phòng, chuyên môn chính của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu 3D đã đạt được hiệu suất tuyệt vời và chất lượng cao, đạt năng suất, sắp xếp hợp lý quy trình công việc, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường , tận dụng được các thông số kỹ thuật, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

II. Giới thiệu các tính năng của phần mềm CADDOCTOR

1.   Chuyển đổi dữ liệu trực tiếp

Dòng sản phẩm trao đổi dữ liệu DirectTranslator của Elysium là nền tảng của giải pháp trao đổi dữ liệu. Dựa trên mối quan hệ chiến lược lâu dài của chúng tôi với các nhà cung cấp các phần mềm CAD như Autodesk, Dassault Systèmes, PTC, và Siemens cho phép bạn tận dụng thư viện để trao đổi dữ liệu CAD giữa các hệ thống phần mềm CAD khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác. Hợp tác với các nhà cung cấp hàng đầu CAD có nghĩa là bạn đạt được chất lượng trao đổi dữ liệu CAD cao nhất. Bằng cách này, khả năng tương tác Elysium về dữ liệu của bạn bắt kịp với thế giới về sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ CAD.

2.   Phần mềm CADdoctor

CADdoctor là phần mềm ứng dụng  cho việc chuyển đổi dữ liệu 3D, PDQ (quản lý chất lượng dữ liệu)  xác nhận, sửa chữa, và chuyển đổi.
CADdoctor hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu với độ chính xác và độ tin cậy trong nhiều  phần mềm CAD, cũng như xác nhận PDQ(quản lý chất lượng dữ liệu) nghiêm ngặt. Nó cũng cung cấp chức năng hướng dẫn hoặc sửa chữa hình học một cách tự động.
CADdoctor có chức năng khác nhau cung cấp các chức năng quy trình cụ thể để ‘đơn giản hoá hình học', 'xác nhận hình học', 'Xử lý đa giác', 'kỹ thuật tạo mẫu ngược' và 'Kiểm tra chất lượng cho ngành sản xuất khuôn nhựa.

3.   Đặc điểm CAD

CADfeature ™ cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ mà bạn cần một cách nhanh chóng và trực tiếp tới file bản vẽ CAD từ một hệ thống CAD khác và để kiểm soát quá trình dữ liệu gốc. Một quá trình thông minh cho việc chuyển đổi dữ liệu CAD, CADfeature cho phép bạn giữ phần dữ liệu gốc và lịch sử lắp ráp, các thông số, kích thước, bản phác thảo, và những hạn chế cũng như mối quan hệ giữa các tính năng chuyển đổi. CADfeature giữ ý tưởng thiết kế của file CAD ​​gốc khác bằng cách chuyển toàn bộ công thức được sử dụng để xác định mô hình hình học. Nó thậm chí còn giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách xác định các tính năng, vấn đề trong file nguồn trước khi quá trình chuyển đổi bắt đầu để bạn có thể có tác động và khắc phục lỗi trong hệ thống CAD.

      4.   Intergrated Systems

Công nghệ trao đổi dữ liệu Elysium có thể hợp nhất, tỷ lệ, và tích hợp để tạo thành một hoàn chỉnh, trao đổi dữ liệu mạnh mẽ và hệ thống quản lý chuyển đổi cho các tổ chức thiết kế phức tạp, sản xuất và chuỗi cung ứng. Sức mạnh của Elysium là chìa khóa của nhân tố chính quá trình trao đổi dữ liệu.
Nhân tố chính quá trình trao đổi dữ liệu của Elysium là cung cấp nền tảng cho một cơ sở dữ liệu an toàn, tinh vi, và thông minh, phục vụ như là trung tâm của một chuẩn dựa trên việc chuyển đổi dữ liệu thiết kế. Elysium Trao đổi dữ liệu hạt nhân đảm bảo rằng các sản phẩm liên quan đến CAD, CAE, CAM, và hệ thống PLM-có đáng tin cậy,  dữ liệu thiết kế chất lượng tốt.

Other Articles