CAD/CAM

Mastercam

Mastercam Family of Products Mastercam delivers CAD/CAM software tools for all types of programming, from the most basic to the extremely complex, 2-axis machining, multiaxis milling and turning, wire EDM, router applications, free-form artistic modeling and cutting, 3D design...

Catia , NSV

CATIA là sản phẩm tiên phong của hãng Dassault Systemes và là giải pháp hàng đầu thế giới về thiết kế và đổi mới sản phẩm.

Cadmeister

CADmeister là một sản phẩm CAD/CAM 3D được phát triển trong các ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản "chất lượng cao, chi phí thấp, và thời gian giao hàng ngắn."

CAM-TOOL

CAM-TOOL hệ thống phần mềm CAD/CAM ưu tú, đáp ứng nhu cầu của sản xuất Công nghiệp.

CADdoctor là phần mềm ứng dụng  cho việc chuyển đổi dữ liệu 3D, PDQ (quản lý chất lượng dữ liệu)  xác nhận, sửa chữa, và chuyển đổi.
 

Zuken là nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ tư vấn và phần mềm hàng đầu cho sản xuất và thiết kế điện và điện tử .