Triển lãm phần mềm CAMTOOL

1

NSV News and Event

CAMTOOL02

2

Tiêu đề

Triển lãm phần mềm CAMTOOL

3

Ngày tổ chức

Từ 26 tới 29 tháng 1 năm 2014 tại Trung tâm triển Lãm San Diego Convertion Center, thành phố  San Diego California, Mỹ

4

Nội dung

 

5

Chi tiết

Tổ chức tại triển lãm phần mềm Solidworks 2014 của hãng Dassault Systèmes SolidWorks Corp.

Liên hệ

C&G SYSTEMS INC. Overseas Sales Department
Tel: (+81)3-6864-0781