Thông báo về phiên bản V12.1 mới nhất của CADmeister

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành phiên bản V12.1 mới nhất của CADmeister.

 

CADmeister V12.1 không ngừng cải tiến tính năng như ứng xử của phần mềm và cung cấp tính năng thiết kế khuôn 3D bán tự động, không áp lực được tạo trên cơ sở tập hợp các template chuyên biệt cho người dùng.

CADmeister V12.1 làm tốt hơn các đặc tính tạo mô hình bao gồm “'Fillet & Shape Surface” và “Flare Surface”. “Fillet & Shape Surface” giúp người dùng nối liền các vết do quá trình fillet tạo ra qua tính năng xem trước kết quả theo thời gian thực.

‘Flare Surface’ giúp tạo bề mặt “hèm” trên cơ sở “flare surface” có tính đến độ dãn dài của vật liệu. Các bề mặt này được cải thiện bằng phương pháp tính toán được cải thiện để cho phép mô hình hóa chất lượng cao của các vật liệu tiên tiến.

CADmeister V12.1 Bao gồm khả năng CAM cho tạo đường gia công đối xứng. Điều này cho phép tạo  các đường chạy dao đối xứng với ít lỗi mà được tạo bởi việc đối xứng gương các đường gia công.

CADmeister V12.1, Giải pháp tích hợp CAD, CAM, chuyển đổi dữ liệu thuộc tính thiết lập trong CAD sang CAM để hỗ trợ các quy trình CAM tự động.

CADmeister V12.1, a CAD-CAM integrated solution, transfers attribute data of CAD settings to CAM in order to support CAM automatic operations.