Thông báo về phiên bản V12.1 mới nhất của CADmeister

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành phiên bản V12.1 mới nhất của CADmeister.

CADmeister V12.1, không ngừng theo đuổi khả năng hoạt động như sự đáp ứng của phần mềm và cung cấp thiết kế khuôn 3D bán tự động, không tạo áp lực dựa trên cơ sở tạo ra các bộ mẫu / mẫu thiết kế người dùng cụ thể.

CADmeister V12.1, cải thiện mạnh mẽ các tính năng tạo mô hình bao gồm 'Fillet & Shape Surface' và 'Flare Surface'. 'Fillet & Shape Surface' cho phép người dùng hợp cạnh do hiệu ứng filleting thông qua việc khả năng xem trước thời gian thực.

'Flare Surface' cho phép tạo một mặt bích trên cơ sở của một bề mặt trung gian- bề mặt flare, với tỷ lệ kéo dài của vật liệu được chỉ định. Khả năng này được tăng cường bởi một phương pháp tính toán được cải tiến để cho phép tạo mô hình có chất lượng cao của cácvật liệu tiên tiến.

CADmeister V12.1, bao gồm các tính năng CAM của việc tạo đối xứng gương cho đường chạy dao. Điều này cho phép tạo ra các đường dẫn gia công đối xứng được tạo bởi việc lấy đối xứng đường chạy dao.

CADmeister V12.1, một giải pháp tích hợp CAD-CAM, chuyển dữ liệu thuộc tính của các thiết lập CAD sang CAM để hỗ trợ các chiến lược gia công CAM tự động.