Thông báo cập nhật của ASFALIS EX8, 2018 và CADdoctor EX8.0

Chúng tôi hân hạnh thông báo về việc cập nhật mới 2 phần mền chính của Elysium, ASFALIS EX8.0 vào Thứ 6, ngày 6 tháng 4 năm 2018 và CADdoctor EX8.0 vào Thứ 2 ngày 8 tháng 5 năm 2018.

Để biết thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng bấm vào đường link: here.