Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam tiếp tục là Đối Tác Vàng của Hãng Dassault Systèmes năm 2019